mỗi giai đoạn phát triển của trẻ từ độ tuổi nhà trẻ (13 tháng đến 24 tháng) cho đến giai đoạn mầm non (3 tuổi đến 6 tuổi), các hoạt động của  lớp ở độ tuổi này được thiết kế để cải thiện các kỹ năng về cảm giác, giác quan, phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng vận động, thể hiện tình cảm của trẻ. Chúng tôi khuyến khích cả việc bé chơi cá nhân, ngồi vòng tròn và chơi theo nhóm, cũng như cùng cô và các bạn khám phá môi trường xung quanh bằng cách học với các đồ vật.

Welcome to NAVIA! Let’s explore your wide, wonderful world! NAVIA fosters the child’s learning capacity through enlightened playtime. This class’ activities  are designed to improve their sensory, motor, and social skills. We encourage both individual and group play and exploration of the physical environment by learning with objects. Our class really provides each child with ample attention and care.

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed