Chúng tôi chuẩn bị cho trẻ bước đệm vững chắc cho việc học tập lâu dài trong tương lai bằng cách tập trung vào phương pháp khoa học để giáo dục nhấn mạnh sự độc lập trong học tập, đọc và viết. Chúng tôi khuyến khích trẻ phát triển khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ, đặt câu hỏi và có sự tò mò hứng thú trong học tâp. Chúng tôi tạo ra những bài tâp chú trọng tập trung vào việc duy trì mức độ chú ý cao, với thời lượng nhiều hơn để làm bước đệm để chuẩn bị cho trẻ cất bước vào tiểu học. Trẻ biết cách điều chỉnh cảm xúc, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng tự chăm sóc và tự bảo vệ, đồng thời duy trì rèn luyện thể chất song song và tối ưu hóa khả năng của chúng để tỏa sáng trong khả năng sáng tạo

We prepare our students a solid stepping stone for a successful academic life by focussing on scientific approaches to education that emphasizes independence in learning, reading, and writing. We encourage students to develop their abilities to identify risks, seek for help, ask questions, and have interest in learning. We create curricculums that develop and maintain high level of concentration with more duration to prepare your child for elementary school. Children know how to regulate emotions, develop life skills, self-care and self-protection skills, while maintaining physical training in parallel, and optimizing their abilities to shine in creativeness.

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed