Phạm Thiên Thư
Phó Hiệu Trưởng
22 năm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Hoa
Hiệu Trưởng
Nhà Giáo Ưu Tú 2018
Trần Huỳnh Kiều Mi
GVCN Lớp Hươu Cao Cổ
10 năm kinh nghiệm
Nguyễn Bích Ngọc
GVCN Lớp Voi Trắng
Nguyễn Hồng Gấm
GVCN Lớp Voi Xám
Trần Hà Bảo Khanh
GVCN Lớp Gấu Pooh
Trịnh Minh Tuyết
GVCN Lớp Gấu Trúc
Phùng Thị Đông
GVCN Lớp Sóc Đỏ
Trần Cẩm Thiệu
GVCN Lớp Sóc Bông
Nguyễn Cao Anh
GVCN Lớp Ong Vàng
Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed