GVCN Lớp Voi Xám

Brief info

Kinh nghiệm: 3 năm
“Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn hiện hữu mãi mãi về sau.”

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed