GVCN Lớp Hươu Cao Cổ

Brief info

Số năm kinh nghiệm : 3 năm
“Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ
bởi yêu nghề nên quý lớp măng non”

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed