GVCN Lớp Gấu Trúc

Brief info

Kinh nghiệm: 9 năm
“Trẻ em không phải là người mà chúng ta nhào nặn gò ép và mệnh lệnh theo khuôn mẫu ta mong muốn. Trẻ là những con người nhỏ bé cần được yêu thương và khơi gợi hết tiềm năng”

Opening Hours

Opening Hours

Mon-Fri: 7.00am – 5.00pm
Sat: 9.30am – 5.00pm
Sun and public Holidays: closed